X Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określi ć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

  012 262-03-77    ap@ap-filtry.pl

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o wodzie.

WODA NA NASZYM GLOBIE


Woda pokrywa 71% powierzchni globu, jednak jedynie 2,5% światowych zasobów to woda słodka. Przyczyną braku życiodajnego płynu jest między innymi globalne ocieplenie.Zmiany klimatyczne takie jak susze i powodzie doprowadzają do tego, że kolejne społeczności są odcinane od źródeł wody pitnej.

Tylko 0,3 % wody świata jest do naszej dyspozycji jako woda pitna.

 

WODA W POLSCE


W Polsce, mimo że posiadamy ogólnie duze zasoby wody, to tylko niewielka część jest dobrej jakości. Zła jakość wody jest głównie wynikiem zanieczyszczenia przez ścieki przemysłowe, rolne i komunalne.

 

WODA I ORGANIZM


Organizm czlowieka składa się w 70-75% z wody. Dzienne zapotrzebowanie wynosi 2,5 litra wody.

Ponad 80% współczesnych chorób ma bezpośredni związek z jakością wody pitnej.

Choroby wywoływane między innymi przez zanieczyszczoną wodę to: astma, anemia, białaczka,choroby serca,łysienie,nieżyty żoładka, jelit,nadciśnienie, nadczynnośc i niedoczynność tarczycy,nowotwory,zaburzenia niektórych układów, marskość wątroby;


ZANIECZYSZCZENIA WODY


W niektórych rejonach świata problemem zdrowotnym sa choroby związane z zatruciem wody przez metale cieżkie pochodzące ze ścieków przemysłowych

Zanieczyszczenia wody to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych. Zanieczyszczenia wód mogą być naturalne, pochodzące z domieszek zawartych w wodach powierzchniowych i podziemnych (np. zasolenie, zanieczyszczenie humusem, związkami żelaza), oraz sztuczne - antropogeniczne, związane z działalnością człowieka, a pochodzące głównie ze ścieków, a także z powierzchniowych i gruntowych spływów z terenów przemysłowych, rolniczych, składowisk odpadów komunalnych (wysypisk śmieci). Zanieczyszczenia sztuczne dzielimy na biologiczne i chemiczne. Może to byc również duża zawartość chloru, który ma za zadanie zabezpieczyć wodę przed skazeniem bakteriologicznym .

Zanieczyszczenia biologicznesą spowodowane obecnością drobnoustrojów patogennych, np. bakterii, wirusów, glonów, grzybów, pierwotniaków i ich toksyn.


Zanieczyszczenia chemiczne odnoszą się do zmian składu chemicznego i odczynu (pH). Należą do nich: oleje, benzyna, smary, ropa i jej składniki, detergenty, chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy), nawozy (głównie związki fosforu i azotu), węglowodory aromatyczne , sole metali ciężkich, silne kwasy, zasady, fenole, krezole;


ŻELAZO I MANGAN W WODZIE


Żelazo i mangan odgrywa ważną rolę w metaboliźmie człowieka. Jednak nadmiar nagromadzonego żelaza może być powodem stanów chorobowych. Organizm człowieka posiada ograniczoną zdolność do wydalania tego pierwiastka w wyniku przemiany materii.

Zbyt duza zawartość żelaza w organiźmie może prowadzić do choroby Kashin-Becka, która charakteryzuje się zmianami kostno-stawowymi i zaburzeniami wzrostu.


Mangan jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowej przemiany materii w organiźmie człowieka. Nadmiar nagromadzonego manganu w organiźmie powoduje zaburzenia w metaboliźmie innych pierwiastków, np.żelaza, powodując zahamowania powstawania hemoglobiny.Ponadto można znależć wzmianki o objawach neurotoksycznych i możliwym kancerogennym działaniu manganu.

Mangan przeważnie gromadzi się w wątrobie,a wydalany jest przez przewód jelitowy.Mangan o niższym stopniu utlenienia ma właściwości toksyczne,szczególnie tlenki manganu dwuwartościowego.

 

Normy higieniczne określają dopuszczalną zawartość w wodzie przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze na 0,05 mgMn/l.Przyczyną wysokich wymagań jest szereg ujemnych cech wody wywołanych zwiększoną zawartością manganu. Wpływa on bowiem ujemnie na organoleptyczne cechy wody.Wyczuwalny jest w wodzie dopiero przy zawartości kilku mgMn/l, jednak nawet przy małej jego ilości w wodzie mogą się rozwinąc bakterie manganowe, nadają one wodzie nieprzyjemny smak i zapach.Przy wyższych zawartościach manganu, zarówno pod wpływem bakterii, jak i środków utleniających stosowanych do dezynfekcji wody powstają ciemnobrunatne tlenki manganu powodujące zmianę barwy wody.W obecności manganu w sieci wodociągowej tworzy się błona bakterii manganowych.

 

Większe stężenia żelaza i manganu w wodzie powodują wytrącanie się osadów w rurociągach i armaturze,co jest równoznaczne ze zmniejszeniem się ich średnic,co powoduje wzrost strat hydraulicznych oraz straty energetyczne związane z eksploatacją systemów wodociągowych, z czym wiąże się zwiększenie kosztów remontów i napraw.

 

 

 

TWARDOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH

Podział wód podziemnych wg twardości ogólnej:

 

woda

mval/dm3

mgCaCO3/dm3

bardzo miękka

< 1,5

< 75

miękka

1,5 - 3,0

75 - 150

średnio twarda

3,0 - 6,0

150 - 300

twarda

6,0 - 10,0

300 - 500

bardzo twarda

>10,0

>500

 

Względy zdrowotne

Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na zdrowie człowieka.
Wody bardzo miękkie, poniżej 75 mg CaCO3 / dm3 są niewskazane dla organizmu, ponieważ ługują z niego sole wapnia i inne ( zalecenia WHO z 1998r ) co powoduje problemy z układem kostnym, zaburza prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego.
W związku z negatywnym oddziaływaniem wód bardzo miękkich normy przewidują minimalną twardość wód pitnych na poziomie 60 mg CaCO3 / dm3.

Wody twarde natomiast wywołują podrażnienia skóry.Względy gospodarcze


Uciążliwość podwyższonej twardości wody używanej w gospodarstwach domowych, oprócz wzrostu zużycia mydła i detergentów polega na tworzeniu się kamienia kotłowego , szczególnie przy wysokiej twardości węglanowej.
Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową (CaHCO3 ) ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapniowego (CaCO3 ) w postaci białego osadu.
Woda o twardości powyżej 200 mg CaCO3 / dm3 powoduje również osadzanie się kamienia w sieci wodociągowej.

Względy ekologiczne

Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia wód . Wystarczy, by ilość środka piorącego, myjącego (detergentu) dostosować do stopnia twardości wody. Zwiększenie bowiem ilości użytego detergentu nie ma wpływu na jakość wypranej odzieży, umytych naczyń, natomiast ma duży wpływ na skuteczność i efektywność oczyszczania ścieków.

Detergenty znajdujące się w wodach otwartych np. Rzekach przyczyniają się także do:

  • zwiększenia rozpuszczalności innych zanieczyszczeń przez co ułatwiona jest ich migracja wraz z wodą,

  • wystąpienia niekorzystnego zjawiska jakim jest eutrofizacja wód z uwagi na zawartość w detergentach związków fosforowych.

Dawki detergentów, w zależności od stopnia twardości wody, przedstawiane są na opakowanich środków piorących, myjących (detergentów).